OBRIM LES PORTES, VINE A CONÈIXER L’ESCOLA!

Som una escola concertada amb una llarga trajectòria en l’ensenyament. Oberta, de qualitat, innovadora i propera que té com a línia d’actuació preferent la formació integral dels nostres alumnes, fent que siguin protagonistes del seu propi aprenentatge.

La nostra metodologia es basa en l’equilibri i complementarietat de diferents mètodes, basant-nos en els següents valors:

QUÈ OFERIM?

EDUCACIÓ
INFANTIL

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

EDUCACIÓ
SECUNDARIA

QUÈ ENS DEFINEIX?

Història: som una escola centenària, amb molta trajectòria Educativa-Pedagògica i arrelada al barri de l’Eixample.

Escola adoratriu: la nostra escola pertany a les Germanes Adoratrius, d’aquí neix el nostre caràcter propi, fidel a l’ideari de la fundadora, on l’acollida i suport a les persones que ho necessiten és la nostra essència.

Compromís amb l’alumnat: l’escola és una gran família. Promovem un tracte molt proper amb els alumnes i les seves famílies.

Compromís amb el barri i la ciutat: participem en diferents iniciatives socials, sent una part important de l’aprenentatge del nostre alumnat.

Ubicació i instal·lacions: Ens trobem en un preciós edifici que compta amb modernes instal·lacions i equipaments. També en forma part l’església realitzada per Joan Martorell, mestre d’Antoni Gaudí.

Tecnologia i innovació: la nostra pedagogia es basa en l’ús de les noves tecnologies i en la innovació constant, tant en l’àmbit metodològic com d’eines de suport.

Llengües estrangeres: donem molta importància a l’aprenentatge de les llengües estrangeres, per això des de P3 l’anglès s’incorpora en diferents matèries. L’alemany s’afegeix com obligatori a l’ESO.

Flexibilitat i adaptació: fomentem l’autonomia dels nostres alumnes a través del treball de les intel·ligències múltiples, el treball per projectes, el treball cooperatiu, l’educació emocional i l’aprenentatge servei.

Professorat en formació contínua: comptem amb un professorat permanentment adaptat a la canviant realitat del sector educatiu i de les noves tecnologies.

Departament psicopedagògic i logopèdia: el nostre Departament psicopedagògic i logopèdia té una doble vessant, l’atenció a la diversitat i l’orientació acadèmica professional.

Menjador: disposem de cuina pròpia i oferim una oferta gastronòmica variada i de qualitat. Tenim cura de les al·lèrgies alimentàries i de les necessitats de cadascun dels nostres alumnes.

Servei d’acollida: oferim servei d’acollida de 7:30 a 9:30h i de 17:00 a 18:00h de dilluns a divendres.